Syöpäsairaudet

Bristol-Myers Squibb kehittää jatkuvasti uusia syöpälääkkeitä, ja kehityksen eri vaiheissa on noin 25 molekyyliä. Kehitystyömme kattaa monia eri hoitomuotoja ja tutkimusohjelmia.

Syöpäsairaudet Immuno-onkologia on uusi, innovatiivinen syöpätutkimuksen lähestymistapa, jossa pyritään hyödyntämään syöpäsolujen torjunnassa kehon omaa immuunijärjestelmää. Olemme tämän tieteenalan eturintamassa, sillä meillä on kehitteillä useita molekyylejä, joita tutkitaan useiden eri syöpien hoitoina. Meillä on myös jo myyntiluvan saanut immuno-onkologinen lääke, jonka tutkimista jatkamme uusimpien käyttötarkoitusten löytämiseksi.

Syöpätautien tutkimuksessa keskitytään myös hoitokeinojen tarkempaan valintaan eri potilaille. Kliinisten biomarkkereiden ja farmakogenomiikan avulla pyritään yhä useammin tunnistamaan potilasryhmät ja alaryhmät, jotka todennäköisimmin voisivat hyötyä tutkimuslääkkeestä. Näin pystytään maksimoimaan lääkkeestä saatava hyöty.

Syöpäsairauksiin kuuluu hyvin monenlaisia sairauksia. Keskitymme tiettyihin syöpätyyppeihin, joissa on suurinlääketieteellinen tarve. Näissä syöpätyypeissä kuilu nykyisten hoitokeinojen ja sairauden kansanterveydelle aiheuttaman taakan välillä on erityisen syvä. Näitä syöpiä ovat mm. keuhkosyöpä, eturauhassyöpä, suolistosyöpä ja verisyövät.

Syöpä on maailmanlaajuisesti merkittävin kuolinsyy ja sairaus, jota tarkastelemme globaalista näkökulmasta. Esimerkiksi maha- ja ruokatorvisyöpäohjelmamme on suunnattu erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueen tarpeisiin, sillä näiden sairauksien esiintyvyys on kyseisillä alueilla tavanomaista suurempi.

Monien syöpätyyppien estämisessä, varhaisessa tunnistamisessa ja hoidossa on edistytty huomattavasti. Jäljellä on kuitenkin yhä suuria haasteita ja lääketieteellisiä tarpeita. Bristol-Myers Squibb on ollut syöpätutkimuksen eturintamassa 1970-luvulta alkaen ja on edelleen sitoutunut kehittämään uusia ja parempia hoitoja, jotka antavat potilaille toivoa.

Drug discovery

Kuinka uusi lääke syntyy

Tämä video näyttää, kuinka uusi lääke syntyy amerikkalaisessa lääkeyrityksessä (englanniksi).

Katso video Youtubesta

Bristol-Myers Squibb on globaali biolääkeyritys

Meistä

Bristol-Myers Squibb on globaali biolääkeyritys, joka keksii, kehittää ja tuo markkinoille innovatiivisia lääkkeitä, jotka auttavat potilaita taistelemaan vaikeita sairauksia vastaan.

Lue lisää meistä

Viimeksi päivitetty:  2015-06-30Päivittänyt: