Potilasjärjestöyhteistyö Suomessa 2010

Hiv/aids

Vuonna 2010 Bristol-Myers Squibb tuki suomalaisten hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä potilas- ja etujärjestöä Positiiviset ry:tä Toivon päivän -tilaisuuden järjestelyissä 3 500 eurolla. Kesäkuun 4. päivänä joka vuosi järjestettävän Toivon päivän -tapahtuman on tarkoitus nostaa esiin hiv-positiivisten elämään liittyviä ongelmia, esim. leimaamista ja kertoa siitä, ettei hiv-diagnoosi ole enää kuolemantuomio. Lisäksi päivän aikana muistutetaan suomalaisia hiv-tartunnan riskistä ja kannustetaan käymään hiv-testeissä. 

 

Reumataudit

Vuonna 2010 Bristol-Myers Squibb tuki Suomen Reumaliiton reumahoitajapuhelinpalvelua 2 000 eurolla. Bristol-Myers Squibb tuki myös Reumaliiton järjestämää alueellisten järjestöjen puheenjohtajien koulutustilaisuutta 1 500 eurolla. Suomen Reumaliitto on vuonna 1947 perustettu kansanterveys-, vammais- ja liikuntajärjestö, joka valvoo tuki- ja liikuntaelinsairaiden oikeuksia, tukee jäsenyhdistystensä työtä sekä vahvistaa sairastuneiden sosiaalista tukiverkkoa. 

 

Vuonna 2010 Bristol-Myers Squibb tuki myös Tules-liigan järjestämää kansainvälisen tules-vuosikymmen hankkeen päätösseminaaria ja siihen liittyvän artikkelikokoelman julkaisua 4 000 eurolla. Tules-liiga on Suomen Reumaliiton aloitteesta vuonna 1993 perustettu tuki- ja liikuntaelinsairauksien parissa työskentelevien yhteisöjen yhteistyöelin. Sen toiminnassa on alusta asti korostunut itse sairastavien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö. 

 

Vuonna 2010 Bristol-Myers Squibb tuki myös Uudenmaan Lapsireuma ry:n jäsenistön keskuudessa tehtyä lapsireumaselvitystä 10 000 eurolla. Uudenmaan Lapsireuma ry on vuonna 1984 perustettu vanhempainyhdistys, joka järjestää reumalapsille ja heidän perheilleen mm. kuntoutus-, virkistys- ja lomatoimintaa sekä antaa koulutusta ja valistusta reumalasten perheille. Yhdistys toimii reumalasten ja –nuorten sekä heidän perheidensä vertaistukiverkostona. 

 

Syöpä

Vuonna 2010 Bristol-Myers Squibb tuki Suomen Syöpäpotilaat ry:n Ihosyöpäoppaan tekemistä 10 000 eurolla. Suomen Syöpäpotilaat – Cancerpatienterna i Finland ry on valtakunnallinen syöpäpotilaiden etujärjestö. Sen toiminnan tarkoituksena on parantaa syöpäpotilaiden ja heidän omaistensa elämänlaatua fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti.

Sairautesi

Lue lisää sairaudestasi; oireista, diagnoosista ja hoidosta.

C-hepatiitti

Hiv

Nivelreuma

Sydän- ja verisuonitaudit

Syöpä

Sinun tarinasi

Sinun tarinasi

Kuulisimme mielellämme juuri sinun tarinasi siitä, millaista on saada syöpädiagnoosi sekä elää tämän tiedon ja taudin kanssa.

Lähetä tarinasi meille

Viimeksi päivitetty:  2011-02-24Päivittänyt:  Marjut Niemistö