AVOINTA YHTEISTYÖTÄ

Lääkeyritykset tekevät jatkuvasti yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten, kuten lääkäreiden ja sairaanhoitajien kanssa. Tämä yhteistyö on tärkeää uusien lääkeinnovaatioiden ja terveydenhoidon kehittämisessä. Usein kyse on siitä, että lääkeyritykset haluavat saattaa uusimman lääkehoitoa ja lääketieteellistä tutkimusta koskevan tiedon terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, jotta he voivat hoitaa potilaita parhaalla mahdollisella tavalla. Lääketehtaille on laissa asetettu velvollisuus varmistaa, että niidenvalmistamia tuotteita käytetään oikein ja ohjeiden mukaisesti.

Teemme yhteistyötä joidenkin Suomen merkittävimpien lääketieteen asiantuntijoiden kanssa. Heidän perinpohjainen tietämyksensä, asiantuntemuksensa ja käsityksensä tietystä sairaus- tai hoitoalueesta auttaa varmistamaan, että lääkkeemme täyttävät potilaiden tarpeet, mikä puolestaan auttaa potilaita voittamaan vakavia sairauksia.

Lääketeollisuus ry:n jäsenet ovat sitoutuneet julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Tämä varmistaa toiminnan läpinäkyvyyden ja avoimuuden. Julkistaminen ulottuu toimintamallina koko Euroopan alueelle. Se velvoittaa kaikkia Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIA:n jäseniä – Suomessa Lääketeollisuus ry:n jäseniä.

Miksi yhteistyöhön liittyvät taloudelliset tiedot julkaistaan nyt?

Kiinnostus lääketeollisuuden ja esimerkiksi lääkäreiden väliseen yhteistyöhön on kasvanut viime vuosina. On tärkeää, että potilaat voivat luottaa lääkärin suosittelevan ja määräävän kulloinkin asianmukaisen hoidon, joka perustuu kliiniseen näyttöön ja kokemukseen. Toivomme, että yhteistyösuhteiden julkistaminen lisää ymmärtämystä ja luottamusta lääkealan ja terveydenhuollon ammattilaisten väliseen vuorovaikutukseen.

Tiedot julkaistaan ensimmäisen kerran 31.5.2016. Silloin julkaistavat tiedot koskevat vuonna 2015 tehtyä yhteistyötä.

Miksi me Bristol-Myers Squibb:lla haluamme julkistaa taloudelliset yhteistyösuhteet?

Lääketeollisuus ry:n jäsenyrityksenä Bristol-Myers Squibb tukee täysin lääkeyritysten sekä terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden välisten taloudellisten yhteistyösuhteiden läpinäkyvyyttä ja on sitoutunut julkaisemaan tiedot asianmukaisella tavalla.

Mitkä ovat taloudellisten yhteistyösuhteiden julkistamista koskevien sääntöjen pääkohdat?

Lääketeollisuus ry:n ohjeiden mukaisesti jäsenyritysten on 1. tammikuuta 2015 lähtien kerättävä, tallennettava ja julkistettava tiedot tietyistä maksuista ja taloudellisista suhteista, jotka on tehty suoraan tai välillisesti joko terveydenhuollon ammattilaisille tai organisaatioille. Tämä on tehtävä täysin paikallisten ja eurooppalaisten tietosuojalakien ja säädösten mukaisesti.

Maksuja ja taloudellisia suhteita koskevat tiedot on julkistettava vuosittain. Ensimmäiset tiedot julkistetaan vuonna 2016, ja ne koskevat kalenterivuotta 2015. Tiedot julkistetaan ainoastaan maksun vastaanottajien etukäteen antamalla nimenomaisella suostumuksella. Jos suostumusta ei saada, tiedot julkistetaan ilman kyseisen henkilön nimeä yhteenvetomuodossa.

Suomen lääketeollisuuden eettiset ohjeet

Julkistettavien tietojen määrittäminen

EFPIAn taloudellisten suhteiden julkistamista koskeva raportti

 

Lääkärit: Jos teillä on kysyttävää Bristol-Myers Squibbin ilmoittamista maksutapahtumista lähettäkää kysymyksenne sähköpostitse osoitteeseen mg-transparency_bms@bms.com