Riskit ja ehkäisevät toimet

Vuodesta 1990 lähtien Suomessa on testattu C-hepatiitin varalta kaikki verensiirrossa ja terveydenhuollossa käytettävät verituotteet. Sosiaalihallitus on laatinut verenluovuttajia varten erityisohjeet, joiden avulla pyritään pienentämään riskiä viruksen  leviämiseen veren välityksellä. Suomen tartuntatauteja koskevan lain mukaan C-hepatiitti luokitellaan yleisvaaralliseksi taudiksi. Se tarkoittaa, että kaikki todetut tapaukset on ilmoitettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Näiden ohjeiden tarkoituksena on ehkäistä uudet tartunnat. 

Ehkäisy 

Infektioriskiä voidaan pienentää tietyin ennaltaehkäisevin toimin. Maailman terveysjärjestö WHO on laatinut luettelon nk. primaaripreventioon liittyvistä toimista, joilla terve ihminen voi vähentää tartuntavaaraa. Näitä toimia ovat esimerkiksi tarpeettomien ja epäilyttävien pistosten välttäminen, suojaamattoman yhdynnän välttäminen C-hepatiittivirusta kantavan henkilön kanssa sekä epästeriileissä olosuhteissa otettujen tatuointien tai lävistysten välttäminen. Jos saa päälleen verta, jonka epäilee olevan C-hepatiittiviruksen saastuttamaa, on tärkeää heti pestä veri pois saippualla ja vedellä ja desinfioida iho sen jälkeen. 

C-hepatiittitartunnan saaneita on opastettava, miten he voivat välttää tartunnan levittämisen muihin. On esimerkiksi tärkeää peittää pienetkin haavat siteellä ja kertoa tartunnastaan, kun käyttää terveydenhuollon tai hammashoidon palveluita. Lisäksi on suositeltavaa ottaa A- ja B-hepatiittirokote, sillä niiden aiheuttamat infektiot lisäävät maksan vaurioitumisen riskiä. 

Riskiryhmät 

Riskiryhmään kuuluvia ovat henkilöt, jotka ovat joskus altistuneet riskille saada C-hepatiittitartunta. Useimmiten C-hepatiitti tarttuu suonensisäisten huumeiden käytön yhteydessä. Yhteisiä pistosvälineitä käytettäessä on suuri riski saada virus veren välityksellä. Kaikkien suonensisäisiä huumeita käyttäneiden on syytä käydä C-hepatiittitestissä. 

On mahdollista, joskin erittäin harvinaista, että sairaus tarttuu  työntekijään, joka on joutunut kontaktiin infektoituneen veren kanssa. Siksi on tärkeää noudattaa veren käsittelyyn liittyviä ohjeita ja suosituksia.

Tatuering

Toiseen riskiryhmään kuuluvat verensiirrossa tartunnalle altistuneet henkilöt. C-hepatiittivirus löydettiin vuonna 1989. Verenluovutuksessa käytettävien verituotteiden testaus alkoi Suomessa vuonna 1990. Kaikkia, jotka ovat saaneet verensiirron ennen sitä, kehotetaan käymään testissä. Tartunnan saaminen lävistyksen tai tatuoinnin yhteydessä ei ole kovin yleistä. Jos epäilee, että toimenpiteessä on käytetty steriloimattomia välineitä, on tärkeää käydä testissä. 

Riski, että C-hepatiittivirus siirtyy raskauden aikana äidistä lapseen on suhteellisen pieni.  Tietyissä maissa tämä tartuntareitti on kuitenkin melko yleinen.

Sairautesi

Lue lisää sairaudestasi; oireista, diagnoosista ja hoidosta.

C-hepatiitti

B-hepatiitti

Hiv

Nivelreuma

Sydän- ja verisuonitaudit

Syöpä

Sinun tarinasi

Sinun tarinasi

Kuulisimme mielellämme juuri sinun tarinasi siitä, millaista on saada syöpädiagnoosi sekä elää tämän tiedon ja taudin kanssa.

Lähetä tarinasi meille

Viimeksi päivitetty:  2015-06-17Päivittänyt: