Sairauden eteneminen - Hiv ja Aids

Tartunnasta kuluu hoitamattomana keskimäärin kymmenen vuotta ennen kuin hiv on täysin kehittynyt aidsiksi, mutta yksilölliset erot ovat suuria. Toisille kehittyy aids vain parissa vuodessa, kun taas toiset ovat täysin oireettomia ja ilman laboratoriotesteissä havaittavia merkkejä immuunikadosta yli 20 vuoden kuluttua tartunnasta. Käsite aids syntyi epidemian alussa, jolloin sitä käytettiin vain epidemiologisena työkaluna. Tällöin ei vielä varmuudella tiedetty sairauden aiheutuvan viruksesta eikä hiv-testejä ollut vielä käytössä.

Aidsiin sairastuminen määritellään joko kasvainsairauden tai infektion perusteella. Näitä infektioita kutsutaan yhteisesti nimellä opportunistiset infektiot.

Suomessa käytettävän eurooppalaisen määritelmän mukaan aids-vaiheesta on kysymys, kun hiv-positiivisella on vähintään yksi tietyistä oheis- eli liitännäistaudista. CD4-solutaso ei vaikuta määrittelyyn.

Ennen kuin tehokasta hiv-hoitoa oli saatavilla, potilaan odotettu elinaika aids-diagnoosin jälkeen oli tavallisesti lyhyt ja suurin osa menehtyi parissa vuodessa. Nykyään ennuste on täysin toisenlainen, sillä aidsiin sairastuneiden kuolleisuus on pienentynyt dramaattisesti.

Hiv-infektion luonnollinen eteneminen

Luonnollisella etenemisellä tarkoitetaan sairauden kehittymistä ilman, että siihen vaikutetaan lääkkeillä. Sairauden etenemisessä esiintyy erittäin suuria yksilöllisiä eroja. Toisille hiv-tartunnan saaneista kehittyy jo aikaisessa vaiheessa vakavia komplikaatioita kun taas toiset ovat pitkään oireettomia.

Jos hiv-tartunnan saaneen potilaan sairautta ei hoideta, hänen immuunipuolustusjärjestelmänsä heikkenee vähitellen ja hän sairastuu ja lopulta kuolee. Tämä prosessi kestää yleensä useita vuosia.

Vaikuttaako hiv työntekoon?

Tutustu Positiiviset ry:n kyselytutkimuksen tuloksiin.

 

 

Sairautesi

Lue lisää sairaudestasi; oireista, diagnoosista ja hoidosta.

Diabetes

C-hepatiitti

B-hepatiitti

Hiv

Nivelreuma

Sydän- ja verisuonitaudit

Syöpä

Viimeksi päivitetty:  2015-06-30Päivittänyt: