Nivelreuman hoito

Suomessa noin 1 700 ihmistä sairastuu vuosittain elinikäiseen ja toimintakykyä heikentävään nivelreumaan. Mitä varhaisemmassa vaiheessa hoito aloitetaan, sitä suurempi mahdollisuus on vaikuttaa nivelreuman etenemiseen ja vähentää sen aiheuttamia oireita ja vakavia nivelmuutoksia. Varhainen hoidon aloittaminen vähentää myös liitännäissairauksia ja pitkällä aikavälillä sillä voi olla merkittävä vammautumista vähentävä ja työkykyä lisäävä vaikutus.

Nivelreumaa ei voida parantaa. Nivelreuman lääkehoidolla pyritään hillitsemään tulehdusaktiivisuutta mahdollisimman nopeasti ja sammuttamaan tulehdus kokonaan eli saavuttamaan niin sanottu remissio. Nopealla tulehduksen sammuttamisella voidaan estää nivelvaurioiden syntyminen sekä lieventää muita oireita ja siten ylläpitämään ja parantamaan toimintakykyä ja säilyttämään hyvä elämänlaatu. Jopa vaikean nivelreuman etenemistä voidaan hidastaa varhaisessa vaiheessa aloitetulla lääkehoidolla. Jos taudin aktiivisuus saadaan vähenemään minimiin, voidaan parhaassa tapauksessa kipu ja muut oireet katoamaan kokonaan.

Lääkehoidon lisäksi liikunta on oleellinen osa nivelreuman hoitoa. Omien kykyjen mukainen liikkuvuus-, lihasvoima- ja kestävyysharjoittelu auttaa lihasten ja nivelien pysymistä kunnossa ja siten toimintakyvyn säilyttämistä ja paranemista. Muun muassa Reumaliiton yhteistyöjäsenet järjestävät reumasairaille tarkoitettua liikuntaa (reumalliitto.fi). Omaehtoisen harjoittelun lisäksi apuna voi käyttää esimerkiksi lääkintävoimistelua ja toimintaterapiaa.

Nivelreuman oireisiin kuuluu kipu. Tulehduskipulääkkeistä saa apua kivunlievitykseen ja tulehduksen hillitsemiseen, mutta ne eivät vaikuta nivelreuman etenemiseen.

Perinteiset nivelreuman lääkkeet

Jos sinulla diagnosoidaan nivelreuma, on tärkeää, että reumatologian erikoislääkäri arvioi, millainen antireumaattinen lääkitys sinulle sopii, jolla voidaan vaikuttaa sairautesi etenemiseen. Niin sanotut perinteiset reumalääkkeet ovat synteettisiä ja pitkävaikutteisia kemiallisia yhdisteitä. Niitä kutsutaan tautiprosessia hidastaviksi reumalääkkeiksi (DMARD, disease-modifying anti-rheumatic drug) ja niitä käytetään silloin, kun nivelissä on jatkuva tulehdus. Lääkkeitä on useita ja usein niitä käytetään yhdistelmähoitona. Lääkkeiden vaikutus havaitaan yleensä muutamien viikkojen kuluessa, joskus siihen voi mennä kuukausia.

Biologiset lääkkeet

Nopeasti etenevän ja voimakkaan tulehduksen yhteydessä voi olla tarpeen käyttää niin sanottuja biologisia lääkkeitä. Biologisia lääkkeitä on useita ja niiden vaikutusmekanismit perustuvat tulehdusvälittäjäaineiden tai- prosessien estämiseen. Biologisia antireumaattisia lääkkeitä ovat tulehdusvälittäjäaineiden estäjiin kuuluvat tuumorinekroositekijän (TNF, anti-tumour necrosis factor) estäjät ja interleukiinien 1 ja 6 estäjät sekä selektiivisesti B-soluihin tai T-soluihin vaikuttavat lääkeaineet. B-soluilla on merkittävä rooli tulehdusprosessissa, joka kehittyy autoimmuunisairauksien, kuten nivelreuman yhteydessä. T-solut ovat elimistön puolustusjärjestelmän soluja, joilla ajatellaan olevan merkittävä rooli nivelreuman kehittymisessä ja tulehdusreaktion ylläpitämisessä.

Biologisia lääkkeitä voidaan annostella kahdella tapaa, joko pistoksena tai suonensisäisesti. Annostelutapa riippuu lääkevalmisteesta. Joillakin itsepistettävillä lääkkeillä pistos voidaan antaa joko valmiiksi täytetyllä ruiskulla tai pistoskynällä.

Sairautesi

Lue lisää sairaudestasi; oireista, diagnoosista ja hoidosta.

C-hepatiitti

Hiv

Nivelreuma

Sydän- ja verisuonitaudit

Syöpä

Sinun tarinasi

Sinun tarinasi

Kuulisimme mielellämme juuri sinun tarinasi siitä, millaista on saada syöpädiagnoosi sekä elää tämän tiedon ja taudin kanssa.

Lähetä tarinasi meille

Viimeksi päivitetty:  2016-03-03Päivittänyt: