Melanooman hoito, haittavaikutukset ja seuranta

Melanooman hoito

Melanooman ensisjainen hoito on leikkaus, jonka tavoitteena on poistaa kasvainkudos niin, että tauti ei uusiudu. Usein se tehdään paikallispuudutuksessa. Jos melanooma on levinnyt, voidaan potilaalle antaa myös sädehoitoa tai solunsalpaajia. Edennyttä melanoomaa voidaan hoitaa myös täsmälääkkeillä tai immunologisilla hoidoilla.

Hoitovaihtoehdot

Leikkaus

operation

Kun melanoomakasvain leikataan, poistetaan aina myös hieman tervettä kudosta kasvaimen ympäriltä. Tämä niin sanottu leikkausmarginaali määräytyy sen mukaan, missä vaiheessa melanooma on tai mikä on kasvaimen paksuus. Marginaali vaihtelee yleensä 1-2 mm:iin. Näin varmistetaan, että syöpä ei leviä. Haava voidaan joskus sulkea suoraan ompeleilla, mutta usein tarvitaan ihonsiirre tai paikallinen ihokieleke peittämään kudospuutos. Jos melanooma on levinnyt, saatetaan imusolmukkeet tai kasvainta ympäröivää ihoa joutua leikkaamaan useita kertoja. Näin halutaan varmistaa, että syöpä ei leviä muualle elimistöön.

Lääkkeet

Jos melanooma leviää verenkierron välityksellä, voi etäpesäkkeitä löytyä muista elimistä. Levinnyttä melanoomaa voidaan hoitaa lääkkeillä, kuten solunsalpaajilla tai kehon immuunivastetta stimuloivilla valmisteilla, niin sanotuilla immunologisilla hoidoilla. Lisäksi saatavilla on kohdennettuja hoitoja, ns. täsmälääkkeitä. Täsmälääkehoidolla tarkoitetaan lääkitystä, jonka vaikutukset pystytään kohdistamaan tiettyjä syöpäsoluissa esiintyviä aineita ja niiden toimintaa vastaan.

Solunsalpaajat eli sytostaatit

Solunsalpaajat leviävät veren mukana kaikkialle kehoon ja estävät syöpäsolujen jakautumisen. Levinneessä melanoomassa solunsalpaajahoito on ollut tärkein hoitomuoto silloin, kun melanoomaa ei voida hoitaa leikkauksella tai sädehoidolla.

Immunologiset hoidot

Immunologisella hoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka stimuloi kehon omaa vastustuskykyä, jolloin keho hyökkää itse syöpäsoluja vastaan. Immuunivaste suojaa kehoa tuottamalla vasta-aineita. Syöpäsolut ovat vaurioituneita soluja, jotka jakautuvat hallitsemattomasti ja muodostavat lopulta kasvaimen. Immuunivasteen voi olla hankala taistella syöpäsoluja vastaan, mutta sitä voidaan tukea erilaisilla lääkehoidoilla.

Immunologinen hoito joko käyttää hyväkseen immuunivasteen omia signaaliaineita, niin sanottuja sytokiineja, tai monoklonaalisia vasta-aineita, jotka solu tuottaa itse. Nykyisin melanooman hoitoon on saatavilla immonologisia hoitoja ja useita uusia tutkitaan.

Täsmälääkkeet

Täsmälääkkeet ovat kohdennettuja hoitoja, jotka häiritsevät syövän kasvulle tarpeellisen molekyylin toimintaa. Osa täsmälääkkeistä on kehitetty tietyn geenimuutoksen suhteen positiivisten kasvainten hoitoon. Lääkeaine vaikuttaa tällöin usein syöpägeenin tuottamaan valkuaisaineeseen. Kohdennettua lääkehoitoa annetaan potilaille, joiden kasvainnäytteessä on kyseinen geenimuutos ja jotka täten hyötyvät hoidosta parhaiten.

Sädehoito

Joissakin tapauksissa levinneen melanooman hoitoon käytetään syöpäsoluja tuhoavaa sädehoitoa. Syöpäsolut saattavat kuitenkin tulla sille vastustuskykyiseksi samoin kuin solunsalpaajillekin.

Sädehoitoa käytetään myös palliatiivisena hoitona. Sen avulla levinnyt melanooma pidetään niin lievänä ja oireettomana kuin mahdollista, mutta se ei paranna potilasta. Tauti pysyy näin aisoissa ja potilaan elämänlaatu pysyy mahdollisimman hyvänä.

Haittavaikutukset

tröttLevinneen melanooman hoidon haittavaikutukset

Levinneen melanooman sädehoito vaikuttaa myös jonkin verran terveeseen kudokseen, jonka vuoksi hoito voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Solunsalpaajatkaan eivät yksinomaan tuhoa syöpäsoluja, vaan vaikuttavat myös terveisiin soluihin. Ne reagoivat solunsalpaajaan samalla tapaa kuin syöpäsolut, mikä voi aiheuttaa erilaisia haittavaikutuksia. Immunologiset hoidot, jotka stimuloivat kehon omaa immuunivastetta ja näin lisäävät sen kykyä taistella syöpäsoluja vastaan, voivat aiheuttaa immuunijärjestelmään liittyviä haittavaikutuksia. Täsmälääkehoidolla lääkkeen vaikutukset pystytään kohdistamaan tiettyjä syöpäsoluissa esiintyviä aineita tai niiden toimintaa vastaan niin ettei lääkkeen vaikutus ulottuisi muualle kehoon. Tästä ominisuudesta huolimatta täsmälääkehoito voi aiheuttaa haittavaikutuksia.

Sädehoito

Sädehoito voi olla potilaalle rankkaa sekä fyysisesti että psyykkisesti. Sädetyksen sietokyky on eri ihmisillä erilainen, samoin hoitoon reagoidaan eri tavalla. Joihinkin se vaikuttaa voimakkaammin, toisille se taas ei aiheuta minkäänlaisia haittavaikutuksia. Osa haittavaikutuksista ilmenee heti hoidon alkuvaiheessa ja osa vasta ajan myötä.

Sädehoidon aiheuttamia haittavaikutuksia hoidon alkuvaiheessa voivat olla esimerkiksi:

 • Punoitus
 • Ruokahaluttomuus ja pahoinvointi
 • Hiustenlähtö
 • Suun kuivuminen
 • Väsymys

Sädehoidon myöhäisvaikutukset ovat yksilöllisiä ja ne voivat ilmaantua pitkänkin ajan kuluttua hoidosta. Lääkäri päättää annettavan sädehoidon määrän, ja hoito pyritään suunnittelemaan siten, että myöhäishaitoilta vältyttäisiin.

Solunsalpaajat eli sytostaatit

On olemassa erilaisia solunsalpaajia ja niitä käytetään usein yhdistelminä. Solunsalpaajat annetaan tiputuksena suoraan suoneen tai tabletteina. Tavallisesti annetaan useita hoitokuureja 3-4 viikon välein. Hoidon pituus riippuu tehosta ja potilaan yleiskunnosta. Solunsalpaajahoitoon liittyy joukko haittavaikutuksia, jotka ovat erilaisia eri ihmisillä. Nykyisin osa niistä voidaan ennaltaehkäistä.

Alla on lueteltu joitakin solunsalpaajahoitoon liittyviä haittavaikutuksia:

 • Pahoinvointi
 • Väsymys
 • Hiustenlähtö
 • Anemia
 • Infektioherkkyys
 • Ruokahaluttomuus

Immunologiset hoidot

Immunologisissa hoidoissa kehon oma immuunivaste taistelee syöpäsoluja vastaan. Useimmat haittavaikutukset ilmenevät hoidon aikana ja voivat lievittyä seuraavien hoitojen aikana. Haittavaikutuksia ei tule kaikille, ja nykyisin osaa haittavaikutuksista voidaan lievittää tai hoitaa.

Joitakin seuraavista haittavaikutuksista voi ilmentyä immunologisten hoitojen yhteydessä:

 • Pahoinvointi
 • Oksentaminen
 • Viluisuus
 • Kuume
 • Lihassärky
 • Ruokahaluttomuus
 • Päänsärky
 • Väsymys
 • Ihottuma
 • Ripuli, suolistotulehdus
 • Maksatulehdus
 • Umpieritysrauhasten tulehdukset

Täsmälääkkeet

Vaikka täsmälääkkeet vaikuttavat nimensä mukaisesti pääasiallisesti syöpäsoluihin myös niillä voi esiintyä haittavaikutuksia. Yleensä esiintyvät haittavaikutukset ovat hallittavissa.

Joitakin seuraavista haittavaikutuksista voi ilmentyä lääkehoitojen yhteydessä:

 • Iho-oireet
 • Tietyntyyppinen ihosyöpä (ihon okasolusyöpä)
 • Herkistyminen auringonvalolle
 • Ruokahaluttomuus
 • Päänsärky
 • Makuaistin muutokset
 • Ripuli tai ummetus
 • Pahoinvointi, oksentelu
 • Hiustenlähtö
 • Nivel- tai lihassärky, lihas- ja luukipu
 • Raaja- ja selkäkipu
 • Väsymys
 • Kuume
 • Turvotus, yleensä jaloissa
 • Maksa-arvojen muutokset
 • Yskä

Seuranta ja kontrollit

Melanooman jälkiseurannasta sovitaan hoitavan lääkärin kanssa. Ensimmäisen kahden vuoden aikana kontrollikäyntejä on yleensä kolmen kuukauden välein. Sen jälkeen niitä harvennetaan puolivuosittaisiksi. Kontrollikäyntejä jatketaan yleensä viisi vuotta. Kontrollikäyntien välillä on tärkeää itse seurata ihon tilaa.

Lähteet
Ihosyöpäpotilaan opas. Suomen Syöpäpotilaat ry. 2011. http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/syopataudit/melanooma/hoito/ Viitattu 11.7.2011
http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/syopa/ Viitattu 18.7.2011
http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/hoidot/sadehoito/ Viitattu 11.7.2011 http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/hoidot/sadehoito/valittomat/ Viitattu 11.7.2011 http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/hoidot/sadehoito/myohaisvaikutukset/ Viitattu 11.7.2011
http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/hoidot/solunsalpaajat/  Viitattu 11.7.2011 http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/hoidot/solunsalpaajat/valittomat/ Viitattu 11.7.2011
http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/hoidot/solunsalpaajat/myohaisvaikutukset/ Viitattu 11.7.2011

Sairautesi

Lue lisää sairaudestasi; oireista, diagnoosista ja hoidosta.

C-hepatiitti

B-hepatiitti

Hiv

Nivelreuma

Sydän- ja verisuonitaudit

Syöpä

Sinun tarinasi

Sinun tarinasi

Kuulisimme mielellämme juuri sinun tarinasi siitä, millaista on saada syöpädiagnoosi sekä elää tämän tiedon ja taudin kanssa.

Lähetä tarinasi meille

Viimeksi päivitetty:  2015-09-08Päivittänyt: