Tietoa melanoomasta

Melanooma

Melanoomien esiintyvyys on noussut hyppäyksittäin. Vuosituhannen vaihteessa uusia tautitapauksia oli suomalaisilla naisilla ja miehillä suurinpiirtein yhtä paljon, reilut 300. Vuonna 2008 sairastuneiden naisten määrä oli hieman alle ja miesten hieman yli 500 tapausta. Vuonna 2013 miehiä sairastui 730 ja naisia 699, eli kokonaisuudessaan yli 1 400 uutta tautitapausta vuosittain. Suurin syy melanooman lisääntymiseen on liiallinen altistuminen auringon UV-säteilylle. Aikainen diagnoosi ja hoidon aloitus parantavat ennustetta ja vähentävät syövän leviämisen riskiä.

Tietoa sairaudesta

Vaarallinen ja pahanlaatuinen, mutta estettävissä

Melanooma on ihosyöpien vaarallisin ja pahanlaatuisin muoto. On arvioitu, että vuonna 2025 uusia tautitapauksia on jo noin 2 300. Ihomelanooman syntyä voidaan estää vähentämällä liiallista auringonottoa, välttämällä ihon palamista erityisesti lapsena ja nuorena sekä lisäämällä tietoa ultraviolettisäteilyn vaaroista.

Melanooma on ihon pigmenttiä muodostavien solujen, melanosyyttien, syöpä. Se esiintyy yleensä iholla, mutta melanooma voi syntyä myös silmään tai limakalvoille. Naisilla melanooma on yleisin käsivarsissa, säärissä ja vartalossa, miehillä vartalon alueella. Melanooma on harvinainen lapsilla, mutta jo 40-vuotiailla varsin tavallinen. Puolet sairastuneista on yli 65-vuotiaita.

Melanooman eri tyypit

Melanooman päätyyppejä on neljä: Lentigo maligna -melanooma, pinnallisesti leviävä melanooma, nodulaarinen melanooma, nodulaarinen melanooma ja akraalinen melanooma. Lentigo maligna -melanooma ja pinnallisesti leviävä melanooma leviävät molemmat pinnallisesti. Lentigo maligna -melanooma on tyypillisesti vanhemman väestön kasvoissa ja ylävartalolla esiintyvä melanoomatyyppi. Lentigo maligna -melanoomien osuus kaikista melanoomista on 10 prosenttia, pinnallisesti leviävän melanooman puolestaan 60 prosenttia. Nodulaarinen melanooma kasvaa nopeammin syvyyttä kuin pinnallisesti leviävä, ja se edustaa 25 prosenttia melanoomista. Akraalinen melanooma esiintyy sormissa ja varpaissa, ja niitä on 5 prosenttia kaikista melanoomista.

Melanooman syyt

Aurinko, aurinkoherkkyys ja perinnöllisyys

Auringon ultraviolettisäteily on melanooman riskitekijöistä tärkein. Runsas auringon ottaminen ja erityisesti ihon palaminen on haitallista, koska ultraviolettisäteet vahingoittavat ihon pigmenttisolujen solutumaa. Iho pystyy usein korjaamaan vauriot, mutta joskus solutuma vaurioittuu pysyvästi. Vaurioitunut pigmenttisolu alkaa jakautua hallitsemattomasti, ja näin kehittyy melanooma.

Melanoomaan sairastumisen riski on suurempi ihmisillä, joilla on vaalea, pisamainen, huonosti ruskettuva ja helposti palava iho. Riski vain kasvaa, jos lapsuudessa iho on palanut kivuliaasti. Ihon palaminen myös aikuisiällä lisää sairastumisriskiä.

Jos perheessä on muita melanoomaan sairastuneita, myös oma sairastumisriski kasvaa. Melanoomaa sairastavista potilaista noin 5-10 prosenttia on perheistä, joissa melanoomaa on esiintynyt kahdesti tai useammin. Sellaisilla ihmisillä, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt, on suurempi sairastumisriski. Myös aiemmin sairastettu melanooma lisää sairastumisriskin noin kymmenkertaiseksi normaaliväestöön verrattuna.

Ihomuutokset

Luomet ja dysplastiset luomet

Useimmilla ihmisillä on kehossaan luomia. Tavallisia luomia kutsutaan pigmenttiluomiksi. Dysplastisella luomella tarkoitetaan pigmenttiluomea, joka on suurempi kuin 0,5 cm läpimitaltaan, usein epäsymmetrinen ja pigmentti on epätasaisesti jakautunut. Luomen keskusta on usein koholla ja muuta luomea tummempi. Jos sellaisia esiintyy, tulee niiden kanssa olla tarkkana ja suojata iho auringossa oleiltaessa. Ihmisillä, joilla on runsaasti luomia tai dysplastisia luomia, on kohonnut riski sairastua melanoomaan.

Tarkkaile luomiasi ja opi tuntemaan ne

Jos ihossa huomaa muutoksia, kannattaa käydä lääkärissä. Jos dysplastisia luomia on paljon, on hyvä käydä lääkärissä tarkastuttamassa ne säännöllisesti. Luomia pitäisi tarkkailla myös itse, jotta tietää, miltä ne näyttävät. Tuolloin mahdolliset muutokset huomaa hyvissä ajoin. Jos melanooma havaitaan aikaisessa vaiheessa, on mahdollisuus parantua kokonaan suuri. Melanoomaa voi olla vaikea erottaa tavallisista, vaarattomista luomista, mutta on joitakin asioita, mitkä voi itsekin havaita:

  • Luomen väri muuttuu
  • Luomi kasvaa
  • Luomi muuttaa muotoa
  • Luomi kutisee
  • Luomi vuotaa verta

Jos huomaat luomessa jonkin yllä mainituista muutoksista, on hyvä käydä näyttämässä luomea lääkärille.

Sairauden eteneminen

Jos syöpä leviää

Kun melanooma on todettu, on mahdollista, että se on lähettänyt etäpesäkkeitä ja levinnyt muualle elimistöön. Väitetetään jopa, että hoitamaton melanooma leviää lopulta aina. Tyypillisimmin melanooma leviää lähellä sijaitseviin imusolmukkeisiin.

Nykyisin 85-90 prosenttia pinnallista melanoomaa sairastavista on elossa viiden vuoden kuluttua. Mitä aikaisemmassa vaiheessa melanooma havaitaan, sitä parempi on ennuste. Aikainen havaitseminen on siis erittäin tärkeää. Jos melanooma leviää imusolmukkeisiin ja myöhemmässä vaiheessa muihin elimiin, kuten keuhkoihin, luustoon tai maksaan, alenee potilaan odotettavissa oleva elinaika.

Lähteet
Suomen Syöpärekisteri, www.syoparekisteri.fi , päivitetty 28.06.2011
Ihosyöpäpotilaan opas. Suomen Syöpäpotilaat ry. 2011.
Ihomelanooma: Käypä hoito -suositus, 2005.
http://therapiafennica.fi/wiki/index.php?title=Ihon_kasvaimet Viitattu 18.7.2011
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=nix00439 Viitattu 13.7.2011
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ltt00617 Viitattu 13.7.2011  

Sairautesi

Lue lisää sairaudestasi; oireista, diagnoosista ja hoidosta.

C-hepatiitti

B-hepatiitti

Hiv

Nivelreuma

Sydän- ja verisuonitaudit

Syöpä

Sinun tarinasi

Sinun tarinasi

Kuulisimme mielellämme juuri sinun tarinasi siitä, millaista on saada syöpädiagnoosi sekä elää tämän tiedon ja taudin kanssa.

Lähetä tarinasi meille

Viimeksi päivitetty:  2015-09-07Päivittänyt: