Leukemia

Leukemia on yhteinen nimitys tietylle ryhmälle verisoluperäisiä syöpäsairauksia, jotka voivat saada alkunsa toimintahäiriöstä luuytimen kantasoluissa. Leukemiat jaetaan alatyypeiksi sairaiden solujen ilmiasun, erilaistumisasteen ja genetiikan mukaan. Päätyyppejä on neljä: akuutti myelooinen leukemia, akuutti lymfaattinen leukemia, krooninen myelooinen leukemia ja krooninen lymfaattinen leukemia.

Leukemia on lasten yleisin syöpätyyppi, ja tavallisimmin on kyse akuutista lymfaattisesta leukemiasta. Akuutit leukemiat puhkeavat äkisti ja etenevät nopeasti. Ne vaativat välitöntä solusalpaajahoitoa ja joissakin tapauksissa luuydinsiirtoa. Paras ennuste, noin 80 % on akuuttia lymfaattista leukemiaa sairastavilla lapsipotilailla, kun taas muissa akuuttia leukemiaa sairastavissa ryhmissä paranemisosuus on noin puolet. Krooninen lymfaattinen leukemia on aikuisten yleisin leukemiatyyppi, joka etenee hitaasti, ja nykyhoidoilla keskimääräinen elinikä taudin toteamisesta on 10-12 vuotta. Krooninen myelooisen leukemian ennuste on parantunut huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana, ja suurin osa potilaista elää vähintään 10 vuotta kehittyneen hoidon ansiosta.

Leukemioissa elimistön normaali veren solujen jakautumis- ja kypsymismekanismi on häiriintynyt ja luuydin muodostaa suuria määriä näitä poikkeavia soluja. Nopea leukemiasolujen määrän kasvu johtaa siihen, että normaali luuydin vähitellen täyttyy ja vie tilaa normaaleilta verisoluilta.

Jos leukemiasolujen tuotanto jatkuu terveiden solujen kustannuksella, alkaa luuytimen kyky tuottaa muita elintärkeitä soluja heikentyä (puna- ja valkosolut sekä verihiutaleet). Nämä solut ovat elimistölle välttämättömiä hapen kuljettamisessa, infektioilta suojautumisessa ja verenvuodon tyrehdyttämisessä.

Sairautesi

Lue lisää sairaudestasi; oireista, diagnoosista ja hoidosta.

C-hepatiitti

B-hepatiitti

Hiv

Nivelreuma

Sydän- ja verisuonitaudit

Syöpä

Sinun tarinasi

Sinun tarinasi

Kuulisimme mielellämme juuri sinun tarinasi siitä, millaista on saada syöpädiagnoosi sekä elää tämän tiedon ja taudin kanssa.

Lähetä tarinasi meille

Viimeksi päivitetty:  2015-06-17Päivittänyt: