Euroopan komissio hyväksyi Bristol-Myers Squibbin Opdivo-valmisteen (nivolumabi) uusiutunutta tai refraktaarista klassista Hodgkinin lymfoomaa sairastavien aikuispotilaiden hoitoon autologisen kantasolusiirron ja brentuksimabivedotiinihoidon jälkeen

Lehdistötiedotteet2017-01-16 18:14

Ensimmäinen ja ainoa PD-1-estäjä, joka on hyväksytty hematologisen maligniteetin hoitoon Euroopan unionissa. Hyväksyntä perustuu hoidon kokonaisvasteosuuteen, joka on osoitettu CheckMate -205- ja CheckMate -039 -tutkimusten tulosten integroidussa analyysissa. Kyseessä on kuudes hyväksyntä, joka Opdivo-valmisteelle on myönnetty EU:ssa alle kahden vuoden aikana neljään erilaiseen syöpätyyppiin.

Bristol-Myers Squibbin syöpälääke Yervoy (ipilimumabi) sai Prix Galien vuosikymmenen löytö -bioteknologiapalkinnon

Lehdistötiedotteet2016-11-01 11:19

Bristol-Myers Squibb sai Yhdysvaltojen Prix Galien “vuosikymmenen löytö bioteknologia palkinnon” syöpälääke Yervoylle (ipilimumabi), joka on rekombinantti, humaani monoklonaalinen vasta-aine.

Nivolumabilla osoitettiin tilastollisesti merkitsevä ja kliinisesti merkittävä vaikutus potilaiden raportoiman elämänlaadun mittaustuloksissa aiemmin hoidetussa uusiutuneessa tai metastaattisessa pään ja kaulan alueen levyepiteelikarsinoomassa

Lehdistötiedotteet2016-10-25 14:39

Bristol-Myers Squibb julkaisi uudet potilaiden raportoimat elämänlaatua koskevat tutkimustulokset keskeisestä vaiheen 3 CheckMate 141 -tutkimuksesta, jossa nivolumabia verrattiin tutkijan valitsemaan hoitoon (metotreksaatti, dosetakseli tai setuksimabi) potilailla, joilla oli uusiutunut tai metastaattinen pään ja kaulan alueen levyepiteelikarsinooma.

Euroopan komissio hyväksyy Bristol-Myers Squibbin ORENCIA®-valmisteen (abatasepti) erittäin aktiivisen ja nopeasti etenevän sairauden hoitoon nivelreumaa sairastavilla aikuispotilailla, joita ei ole aiemmin hoidettu metotreksaatilla

Lehdistötiedotteet2016-09-27 10:44

Hyväksyntä nivelreuman hoitoon perustuu nyt ensimmäistä kertaa myös MRI-tutkimusten käyttöön sairauden vakavuudesta kertovien rakenteellisten ja tulehdukseen viittaavien ominaisuuksien arvioimisessa. Nämä tiedot on esitetty valmisteyhteenvedossa.

Bristol-Myers Squibb sai Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitealta (CHMP) myönteisen lausunnon nivolumabin käytölle edennyttä ei-pienisoluista levyepiteelikeuhkosyöpää sairastaville, jotka ovat saaneet aiempaa hoitoa

Lehdistötiedotteet2015-05-25 12:34

• Nivolumabi on ensimmäinen PD-1-immuunitarkistuspisteen estäjä, jolle on myönnetty CHMP:n myönteinen lausunto edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa • Lausunto perustuu CheckMate -017 -tutkimuksessa osoitettuun kokonaiselinaikahyötyyn

Yhteyshenkilöt

  • Lehdistökontakti
  • 09 2512 1230

Bristol-Myers Sqibb on globaali biolääketieteen yritys, joka haluaa auttaa potilaita voittamaan vaikeat sairaudet.

Investoimme vuonna 2009 noin 3,6 miljardia dollaria tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Yhtiössämme työskentele noin 27 000 henkilöä yli 100 maassa. Pääkonttorimme on New Yorkissa Yhdysvalloissa. Pohjoismaissa Bristol-Myers Squibbilla on noin 250 työntekijää. Pohjoismaiden alueen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa Ruotsissa. Suomessa Bristol-Myers Squibbilla on toimisto Espoossa. Vuoden 2002 jälkeen olemme tuoneet markkinoille yhdeksän uutta lääkettä mielenterveyssairauksien, syöpien, hiv/aidsin, kroonisen B-hepatiitin, nivelreuman ja diabeteksen hoitoon. Näiden lisäksi tutkimusohjelmassamme on kehitteillä monia lääkkeitä muihin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin, elinsiirron hylkimisen estoon, Alzheimerin tautiin ja liikalihavuuteen. Autamme potilaita voittamaan sairaudet yhdistämällä perinteisen lääkeyhtiön vahvuudet menestyvän bioteknologiayrityksen ominaisuuksiin. Olemme yrityksenä ketterä ja joustava ja olemme omaksuneet innovatiivisissa bioteknologiayhtiöissä vallitsevan yrittäjähenkisyyden. Olemme kuitenkin tarpeeksi suuri, jotta voimme panostaa riittävästi tuotekehitykseen tuodaksemme markkinoille uusia lääkkeitä niitä tarvitseville potilaille.